biuro rachunkowe poznań - audyt i consulting Księgowość Poznań

Audyt i Consulting BBR Sp. z o.o.


Audyt i Consulting BBR w Poznaniu jest biurem rachunkowym działającym na rynku poznańskim od 1995 roku. Jesteśmy zlokalizowani w zachodniej części Poznania - dzielnica Jeżyce. Przez blisko 15 lat jako biuro rachunkowe i podmiot przeprowadzający badania sprawozdań finansowych zdobyliśmy znaczne doświadczenie, które pozwala nam na oferowanie usług księgowych, kadrowo-płacowych i audytu finansowego na najwyższym poziomie. 

Informacje rejestrowe

Firma Audyt i Consulting BBR sp. z o.o.
Organ rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer w rejestrze KRS-0000003675
Kapitał zakładowy 25 000 zł
REGON 008029380
NIP 781 16 89 915

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2716.

Ubezpieczenie OC

Ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zapewnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rachunek Bankowy

Poznański Bank Spółdzielczy
92 9043 1067 2671 0025 9004 0001


Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat usług księgowych i audytorskich oferowanych
przez nasze biuro rachunkowe prosimy o kontakt biuro@acbbr.pl


| Copyright © 2009 Audyt i Consulting Biuro Biegłych Rewidentów sp. z o.o. | 60-458 Poznań | ul. Słupska 28 | tel. 061 849 99 90 |