biuro rachunkowe poznań - audyt i consulting Księgowość Poznań

Audyt - badanie sprawozdań finansowych wg PSR

Usługi audytu finansowego

Audyt i Consulting BBR oferuje usługi audytu finansowego od samego początku swej działalności. Usługi audytorskie prowadzimy w oparciu o doświadczenie zawodowe zdobyte przez założycieli firmy, którzy są członkami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Jako podmiot badający sprawozdania finansowe największe doświadczenie posiadamy w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR).

Świadczone przez nas usługi audytu, nie ograniczają się tylko i wyłącznie do skontrolowania sprawozdania finansowego. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem zawsze staramy się służyć radą. Sami byliśmy poddani wielu badaniom i wiemy, że audyt to idealne miejsce do skonfrontowania wiedzy. Dlatego, oprócz sprawdzenia sprawozdania, podczas audytu zawsze staramy się przekazać klientom wypróbowane, proste, prawidłowe i skuteczne rozwiązania.

Doświadczenie

Nasze doświadczenie opiera się przede wszystkim na wielu latach praktyki. Jako firma audytorska od blisko 15 lat co roku przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych. Przez lata napotkaliśmy na swojej drodze różnorakie podmioty: od spółek usługowych, handlowych, produkcyjnych po uniwersytet i zakłady doświadczalne.

Nasze doświadczenie opiera się również na wiedzy wyniesionej z bieżącej pracy w biurze rachunkowym. W ramach biura rachunkowego oferujemy usługi księgowe przedsiębiorstwom, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu, stąd na co dzień rozwiązujemy problemy prawidłowego klasyfikowania pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Prowadzenie biura rachunkowego daje nam także możliwość bieżącego konfrontowania naszych kwalifikacji, z wiedzą innych biegłych rewidentów.

Uprawnienia

Działamy na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 2716, a nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Konkurencyjne ceny

Warte zaznaczenia jest, że oferowane przez nas usługi są w konkurencyjnych cenach.


Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat usług księgowych i audytorskich oferowanych
przez nasze biuro rachunkowe prosimy o kontakt biuro@acbbr.pl


| Copyright © 2009 Audyt i Consulting Biuro Biegłych Rewidentów sp. z o.o. | 60-458 Poznań | ul. Słupska 28 | tel. 061 849 99 90 |